PRACE ZIEMNE

Dobrze zaplanowany harmonogram robót to zapewnienie szybko ukończonych prac. Aby inwestycja została oddana do użytku bez spóźnień, warto zadbać, aby roboty ziemne były wykonywane przez fachowców. Z tego powodu oferujemy wykonanie wszelkiego rodzaju wykopów, nasypów niwelacji oraz już ostatecznych ukształtowań terenów. Ponadto wykonujemy przyłącza ciepłownicze, gazowe, kanalizacyjne oraz wodociągowe do działek.

PRACE DROGOWE

Wykonujemy prace drogowe przygotowawcze, dysponując własnym, profesjonalnym parkiem maszynowym. Błyskawicznie wymieniamy grunty, nawozimy piasek i niezbędne kruszywa drogowe. Nie stanowi dla nas problemu wykonywanie nasypów drogowych czy kanalizacji burzowych.
Zabezpieczamy możliwości dojazdowe do placów budów – układając drogi płytowe.
Trudnimy się brukowaniem dróg, placów i chodników kostką brukową, kamienną, płytkami i klinkierem.

PRACE BUDOWLANO-REMONTOWE

W ramach prac budowlanych oferujemy remonty ogólnobudowlane w zakresie obiektów przemysłowych, biurowych i mieszkalnych. Jesteśmy również w stanie poprowadzić zaawansowane prace betonowe w dużych obiektach budowlancyh. W ramach naszych umiejętności wchodzi wykonywanie nietypowych oraz wyszukanych konstrukcji pokryć dachowych w różnych systemach. Ponadto trudnimy się wykańczaniem domów i mieszkań pod klucz. Dzięki silnej współpracy z zaprzyjaźnioną hurtownią budowlaną jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu.

PRACE WYBURZENIOWE I UTYLIZACYJNE

Kompleksowe prace wyburzeniowe wykonywane są poprzez prace związane z demontażem obiektu oraz recykling gruzu i materiałów niebezpiecznych dla środowiska, po dokładne uporządkowanie porozbiórkowego terenu. W zakres prac wchodzą wyburzenia i rozbiórki wszelkiego rodzaju przemysłowych obiektów budowlanych wraz z wywozem i utylizacją gruzu oraz stali.

DORADZTWO BUDOWLANE

Dzięki doświadczeniu potrafimy doskonale skalkulować każdy projekt, dopasowując go do możliwości finansowych przy jednoczesnym użyciu solidnych i wytrzymałych materiałów. Robimy wszystko, aby nasz działania były uzgodnione z Klientem na każdym etapie naszej aktywności.